top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

The time of redemption begins

The time of redemption begins In our project, we have had joint training in producing high-quality food products of reindeer meat and forest berries, we have developed new tasty food products and we have created a common Arctic Delice brand, which is based on cross-border cooperation between Finland and Russia. There is less than a year left of the project period - so the redemption period begins; this means, that it is time to present and launch our products to the buyers - consumers, restaurants and retailers, i.e. those who will pay for our operations in the future. Imagination training is effective; that is, we are striving to this and even better at next autumn's fairs in St. Petersburg and in Helsinki. Lunastuksen aika alkaa Olemme hankkeessamme valmentautuneet yhdessä valmistamaan laadukkaita elintarvikkeita poronlihasta ja metsämarjoista, olemme kehittäneet uusia maukkaita elintarviketuotteita ja olemme luoneet yhteisen, Suomi-Venäjä -rajanylittävään yhteistyöhön perustuvan Arctic Delice -brändin. Hankeaikaa on jäljellä enää vajaa vuosi - alkaa siis lunastuksen aika eli aika esitellä tuotteitamme asiakkaillemme - kuluttajille, ravintoloille ja jälleenmyyjille eli niille, jotka maksavat toimintamme jatkossa. Mielikuvaharjoittelu on tehokasta; eli tällaiseen ja vielä tätäkin parempaan pyrimme tulevan syksyn messuilla Pietarissa ja Helsingissä.

Время презентации начинается В нашем проекте мы вместе подготовились к производству высококачественных продуктов питания из оленины и лесных ягод. Мы разработали новые вкусные продукты питания и создали общий бренд Arctic Delice, основанный на приграничном сотрудничестве между Финляндией и Россией. До окончания периода реализации проекта осталось меньше года - поэтому начинается период презентации, то есть время, когда мы представляем наши продукты нашим клиентам - потребителям, ресторанам и розничным площадкам, то есть тем, кому необходима наша продукция и кто готов к сотрудничеству.. Первые партии продукции эффективны и интересны; то есть мы к этому стремимся, а еще лучше увидеть их на ярмарках следующей осенью в Санкт-Петербурге и Хельсинки.
7 views0 comments

Recent Posts

See All

Tässä Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen luoma mielenkiintoinen, kertova video elintarvikepuolen pienyrittäjien ongelmista ja siitä taistelusta, jonka keskellä ovat - osa 2. Videon luomiseen on saa

Tässä Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen luoma mielenkiintoinen, kertova video elintarvikepuolen pienyrittäjien ongelmista ja siitä taistelusta, jonka keskellä ovat - osa 1. Videon luomiseen on saa

bottom of page