top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

Project meeting in Pohjasperä

Project meeting in Pohjasperä on 30.8.2019 in creating joint business strategy and branding of products

The representatives of all the Finnish project partners as well as of one of the Russian partners – Kolsky Kray – had a project meeting in Pohjasperä. The theme of the meeting was to create and agree about joint business strategy and brands of the reindeer meat, forest berries and pet-foods busiensses, made of side products of reindeers. The meeting was guided by Katja Lindholm from Business Ranua.


The participants in the meeting were very active and draw up a preliminary draft of joint strategy of the reindeer meat and forest berry businesses. Also the theme of brand development was considered and discussed.


Strategian ja brändien luomiseen liittyvät kokous Pohjasperässä 30.8.2019

Hankkeen suomalaiset partnerit ja yksi venäläispartnereista – Kolsky Kray – pitivät kokouksen Pohjasperässä. Kokouksen teemana oli luoda ja sopia hankepartnereiden yhteisestä poronliha-, metsämarja- ja poroperäisten eläinruokien liiketoimintaan liittyvistä strategiasta ja brändeistä. Tilaisuuden ohjaajana toimi Katja Lindholm Business Ranuasta.


Kokousosallistujat olivat erittäin aktiivisia ja luonnostelivat alustavan työversion yhteisestä liiketoimintastrategiasta poronliha- ja metsämarjaliiketoiminnoille. Myös yhteisten brändien kehittämisestä pohdittiin ja keskusteltiin.


Встреча в рамках проекта в Похьяспера 30.8.2019 по созданию совместной бизнес стратегии и брендов продукции

Представители всех финских партнеров проекта, а также один из русских партнеров – Кольский Край – провели в рамках проекта встречу в Похьяспера. Темами встречи были создание и согласование совместной бизнес стратегии и бренды продукции из оленины, лесных ягод и корма для домашних питомцев, приготовленного из субпродуктов оленей. Встреча проводилась под руководством Катья Линдхолм из Business Ranua.


Во время встречи участники были очень активными и сделали предварительный план совместной стратегии бизнеса оленины и лесных ягод. Также была рассмотрена и обсуждена тема развития бренда.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

ELINTARVIKEPUOLEN PIENYRITTÄJÄT TAISTELEVAT - osa 2

Tässä Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen luoma mielenkiintoinen, kertova video elintarvikepuolen pienyrittäjien ongelmista ja siitä taistelusta, jonka keskellä ovat - osa 2. Videon luomiseen on saa

ELINTARVIKEPUOLEN PIENYRITTÄJÄT TAISTELEVAT - osa 1

Tässä Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen luoma mielenkiintoinen, kertova video elintarvikepuolen pienyrittäjien ongelmista ja siitä taistelusta, jonka keskellä ovat - osa 1. Videon luomiseen on saa

bottom of page