top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

Product Development Days in Pohjasperä, Ranua 2. - 4.1.2020

Product Development Days in Pohjasperä, Ranua 2. - 4.1.2020

Kolarctic Food Refining CBC Project organized a small-scale product development days for some specialists in this field. From our project in the session participated our reindeer meat refining specialists Kirsi Hanhela and Pentti Juotasniemi from Lihankasittely Hanhela Ay, furthermore as an invited product development specialist participated Hannu Lahtela from Maltiolan Jaloste / Sallan Villiporo Oy. The overall objectives of the session was to develop and expand further co-operation in product development of refined reindeer meat products. The specific objectives of the session was to develop versatile refined meat products of grown-up reindeers, as there is today a quite big supply of meat of grown-up reindeers, the offered volume will probably later grow additionally, especially from Russia. By means of product development it is possible to develop refined products, which are possible to sell to the Finnish and European Union markets. As raw material was chosen meat assortment P3 of grown up reindeer, as the demand of this meat is today not big. Of this assortment was developed a qualitative and delicious canned meat – Porosäilyke – which is possible to be sold to a good price, generating better income to the partners of our project.


Poronlihan RONLIHAN TUOTEKEHITYSPÄIVÄT POHJASPERÄSSÄ 2. - 4.1.2020

Kolarctic Food Refining CBC -hanke järjesti pienimuotoisen poronlihan tuotekehityspäivän alan asiantuntijoiden kesken. Hankkeemme poronlihan jalostusasiantuntijoista tilaisuuteen osallistuivat Kirsi Hanhela ja Pentti Juotasniemi Lihankäsittely Hanhela Ay:stä sekä kutsuttuna tuotekehitysasiantuntija Hannu Lahtela, Maltiolan Jaloste/ Sallan Villiporo Oy:stä. Session yleistavoitteena oli kehittää ja tiivistää edelleen yhteistyötä poronlihajalosteiden tuotekehitystyössä. Erityisenä tuotekehitystavoitteena oli kehittää raavaalle porolle nykyistä monipuolisempia jalostustuotteita, koska raavasta poroa on tarjolla, myöhemmin etenkin Venäjältä. Tuotekehityksen kautta on mahdollista saavuttaa sellaisia jalosteita, joille löytyy markkinoita Suomesta ja Euroopan Unionista. Raaka-aineeksi valittiin raavaan poron P3 -lihalajitelma, jonka kysyntä tänään on vähäistä. Siitä kehitettiin valmistettavaksi tuotteeksi laadukas ja maukas Porosäilyke, josta on mahdollista saada myös hintaa eli tuottoja hankkeemme partnereille.


Дни по развитию продукции в Похьясперя, Рануа 2. - 4.1.2020

В рамках проекта Kolarctic Food Refining CBC Project были организованы встречи по развитию продукции для некоторых специалистов в этой сфере. От нашего проекта в сессии участвовали специалисты по переработке оленины Кирси Ханхела и Пентти Юотасниеми из Lihankasittely Hanhela Ay, а также приглашенный специалист по развитию продукции Ханну Лахтела из Maltiolan Jaloste / Sallan Villiporo Oy. Общей целью сессии было развитие и расширение дальнейшего сотрудничества в развитии переработанной мясной продукции из оленины. Определенной целью сессии было развитие разнообразной переработанной мясной продукции из взрослых оленей, так как в настоящее время достаточно большое предложение мяса из взрослых оленей и предлагаемое количество вероятно будет дополнительно расти, особенно из России. Через развитие продукции предоставляется возможность развивать переработанную продукцию, которую возможно продавать на рынки Финляндии и ЕС. В качестве сырья был выбран мясной ассортимент Р3 из взрослого оленя, так как спрос на это мясо в настоящее время не высок. Из этого ассортимента были произведены качественные и вкусные мясные консервы – Porosäilyke – которые возможно продавать по хорошей цене, создавая лучший доход партнерам нашего проекта.

22 views0 comments
bottom of page