top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

Training video series – PREPARATORY CUTTING OF REINDEER CARCASSES - the third video

Training video series – PREPARATORY CUTTING OF REINDEER CARCASSES - the third video

The Kolarctic Food Refining CBC Project has produced - together with the project “Resource Pool for Entrepreneurship in Reindeer Husbandry and Binary: Quality in Slaughtering and Chopping” - four separate training videos showing best practices in preparatory cutting of reindeer carcasses. The videos show - besides of receipt inspection of reindeer carcasses – even three different methods to chop reindeer carcasses.

This third video shows how to carry out the preparatory cutting of a reindeer carcass completely on a cutting table.

Серия обучающих видео – ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАЗДЕЛКА ТУШИ ОЛЕНЯ - третье видео

В рамках ”Kolarctic Food Refining CBC Project – Проект приграничного сотрудничества Коларктик по переработке пищевого сырья» - вместе с Шведско-финским проектом “Resource Pool for Entrepreneurship in Reindeer Husbandry and Binary: Quality in Slaughtering and Chopping - Ресурсный фонд для предпринимательства в оленеводстве: качество убоя и разделки животных» - были подготовлены четыре обучающих видеоролика с подробным описанием передовой практики подготовительной разделки туш оленей. В видеороликах показано – кроме процедуры контроля приемки туш оленей – дополнительно три различных способа разделки туш северных оленей.

В этом третьем видео нарезка происходит на разделочном столе.

Koulutusvideosarja – PORONRUHOJEN KARKEAPALOITTELU - kolmas video

”Kolarctic Food Refining CBC Project” -hanke on tuottanut - yhdessä hankkeen ”Resurspool för entreprenörskap inom rennäringen med binäringar: Kvalitet i slakt och styckning” – kanssa neljä erillistä koulutusvideota, joissa esitellään yksityiskohtaisesti parhaat käytännöt poronruhojen karkeapaloittelussa. Näissä neljässä venäjänkielisissä videoissa näytetään ensin ruhojen vastaanottomenettely lihanleikkaamolla ja sen jälkeen kolme erilaista tapaa karkeapaloitella poronruhot.

Tässä kolmannessa videossa näytetään, miten poronruho karkeapaloitellaan kokonaan leikkuupöydällä.
3 views0 comments

Recent Posts

See All

Tässä Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen luoma mielenkiintoinen, kertova video elintarvikepuolen pienyrittäjien ongelmista ja siitä taistelusta, jonka keskellä ovat - osa 2. Videon luomiseen on saa

Tässä Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen luoma mielenkiintoinen, kertova video elintarvikepuolen pienyrittäjien ongelmista ja siitä taistelusta, jonka keskellä ovat - osa 1. Videon luomiseen on saa

bottom of page