top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

Planning and negotiation visit to Murmansk and Lovozero

Updated: Jul 19, 2019

Suunnittelu- ja neuvottelukäynti Murmanskissa ja Luujärvellä 15. – 16.5.2019

Poronlihan jalostuspuolen suomalaiset hankepartnerit toteuttivat suunnittelu- ja neuvottelumatkan Murmanskiin ja Luujärvelle 15. – 16.5.2019. Matkan tarkoituksena oli edistää ja suunnitella pitkäaikaisen rajanylittävän kaupallisen yhteistyön käynnistämistä poronlihanjalostus-, sivutuote- ja myös marjanjalostuspuolella. Matkan aikana tavattiin Murmanskin alueen hankepartnereita sekä lisäksi poro-osuuskunta Olenevodin/OOO Reindeer -yhtiön johtoa, katsastettiin näiden tuotannolliset ja kaupalliset valmiudet osallistua suunniteltuun rajanylittävään kaupalliseen yhteistyöhön.


Planning and negotiation visit to Murmansk and Lovozero 15. – 16.5.2019

The Finnish project partners made a planning and negotiation visit to Murmansk and Lovozero on 15th – 16th of May, 2019. The aim of the visit was to promote and plan a long-term cross-border cooperation in refining of reindeer meat, by-products of reindeer as well as refining of berry products. During the visit the Finnish partners had meetings with the project partners from Murmansk region as well as the with the management of the reindeer cooperative Olenevod/company OOO Reindeer in Lovozero, monitored also the production and commercial preparedness of the business partners to commercial cooperation cross the border.


Поездка с целью планирования и переговоров в Мурманск и Ловозеро 15. – 16.5.2019

Финские партнеры проекта совершили поездку с целью планирования и переговоров в Мурманск и Ловозеро 15-16 мая 2019 г. Целью поездки было продвижение и планирование долгосрочного приграничного сотрудничества по переработке оленины, субпродуктов из оленины, а также переработке лесных ягод. Во время поездки финские партнеры провели встречи с партнерами проекта из Мурманской области, так же как и с руководством оленеводческого кооператива «Оленевод»/компания ООО «Реиндир» в Ловозеро и также выяснили производственную и коммерческую готовность к коммерческому приграничному сотрудничеству.
76 views0 comments

Recent Posts

See All

Tässä Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen luoma mielenkiintoinen, kertova video elintarvikepuolen pienyrittäjien ongelmista ja siitä taistelusta, jonka keskellä ovat - osa 2. Videon luomiseen on saa

Tässä Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen luoma mielenkiintoinen, kertova video elintarvikepuolen pienyrittäjien ongelmista ja siitä taistelusta, jonka keskellä ovat - osa 1. Videon luomiseen on saa

bottom of page