top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

Planning and negotiation visit to Moscow

Suunnittelu- ja neuvottelumatka Moskovaan 17. – 18.6.2019

Suomalaiset hankepartnerit poronlihan jalostuspuolella kävivät suunnittelu- ja neuvottelumatkalla Moskovassa 17. – 18.6.2019. Matkan tarkoituksena oli käsitellä nenetsi-partneri Put’ Ilyichan suunnittelemaa poronlihan leikkausmoduuli-investointia sekä lisäksi edistää ja suunnitella pitkäaikaisen rajanylittävän kaupallisen yhteistyön käynnistämistä poronlihanjalostus- ja sivutuotepuolella. Matkan aikana tavattiin hankepartnereita Nenetsian autonomisesta piiristä sekä lisäksi porojen sivutuotteiden jalostumiseen perehtyneitä yrittäjiä. Käynnin aikana katsastettiin näiden toimijoiden tuotannolliset ja kaupalliset valmiudet osallistua suunniteltuun rajanylittävään kaupalliseen yhteistyöhön.Planning and negotiation visit to Moscow 17. – 18.6.2019

The Finnish project partners made a planning and negotiation visit to Moscow on 17th – 18th of June, 2019. The aim of this visit was to handle the planned by partner Put’ Ilyicha investment in reindeer meat cutting module and furthermore to promote and plan a long-term cross-border cooperation in refining of reindeer meat and by-products of reindeers. During the visit the Finnish partners had meetings with the project partners from Nenetsi autonomous okrug as well as the with entrepreneurs, specialised in product development and manufacturing of reindeer by-products. During the visit the Finnish partners monitored also these actors’ production and commercial preparedness to commercial cooperation cross the border.


Поездка с целью планирования и переговоров в Москву 17. – 18.6.2019

Финские партнеры проекта совершили поездку с целью планирования и переговоров в Москву 17 – 18 июня 2019 г. Целью поездки было обсуждение инвестирования, предложенного кооперативом Путь Ильича относительно дополнительного модуля по разделке мяса и кроме того - продвижение и планирование долгосрочного трансграничного сотрудничества по переработке оленины и субпродуктов из оленины. Во время поездки финские партнеры провели встречи с партнерами по проекту из Ненецкого автономного округа, а также и с предпринимателями, специализирующимися в развитии и производстве субпродуктов из оленины. В течении поездки финские партнеры также оценили производственную и коммерческую готовность этих предпринимателей к коммерческому трансграничному сотрудничеству.
38 views0 comments

Recent Posts

See All

Tässä Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen luoma mielenkiintoinen, kertova video elintarvikepuolen pienyrittäjien ongelmista ja siitä taistelusta, jonka keskellä ovat - osa 2. Videon luomiseen on saa

Tässä Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen luoma mielenkiintoinen, kertova video elintarvikepuolen pienyrittäjien ongelmista ja siitä taistelusta, jonka keskellä ovat - osa 1. Videon luomiseen on saa

bottom of page