top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

Online marathon

Erittäin mielenkiintoinen online-maraton luonnonvaraisten kasvien elintarvikkeiksi jalostamisen taidoista


Hankkeemme järjesti 9.-12. marraskuuta 2020 online-maratonin, jonka aiheena oli luonnonvaraisten kasvien jalostaminen elintarviketuotteiksi.

Pietarin Suomen pääkonsulaatin Murmanskin toimiston konsuli Lari Peltonen piti tervetuliaispuheen. Peltonen totesi rajat ylittävällä yhteistyöllä ja sen puitteissa toteutettavilla hankkeilla olevan suuri merkitys ja toivotti online-maratoniin osallistuville mukavia opintosessioita.

Murmanskin alueen investointien, liiketoiminnan kehittämisen ja kalastusteollisuuden varaministeri Andrey Varich kiitti hankepartneri Kolskyi Kray:n panosta aluetalouden kehittämisessä ja tärkeyttä toteuttaa kehittämishankkeita alueella. Myös hän toivotti hedelmällistä työtä ja kokemustenvaihtoa sessioiden aikana.

Edellisten lisäksi tervetulleiksi tapahtumaan toivottivat Murmanskin alueen Kauppa- ja teollisuuskamarin vt. puheenjohtaja Andrey Ilyin, Kolarctic CBC -rajayhteistyöohjelman asiantuntija Marjaana Lahdenranta ja Kolarctic CBC -ohjelman Venäjän toimiston päällikkö Yulia Korshunova.

Kolarctic Foor Refining CBC -hankkeen projektipäällikkö Ari Huhtala esitteli hankkeen tavoitteet, kertoi välituloksina kehitetyistä uusista tuotteista sekä korona-pandemian aiheuttamista haitoista hankkeen toteuttamiselle sekä suunnitelluista jatkotöistä.

Hankepartneri Kolsky Krayn edustaja Ekaterina Sidyakina näytti kiinnostavan videofilmin tuotannostaan. Murmanskin alueen maaherra Chibis vieraili yrityksessä ja arvosti korkealle yhtiön liiketoiminnan kehittymistä. Yritysvideon jälkeen yhtiön edustajat näyttivät herkullisen lakkahyytelön valmistusta ja paljastivat myös hyytelön reseptin. Videon hyytelön valmistuksesta voit katsoa linkistä https://youtu.be/bzqMHXslmlk

Online-maratonin toisena päivänä Murmanskin valtion teknillinen yliopisto esitteli mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa. Yliopiston professori, tekniikan kandidaatti Inna Brazhnaja kertoi yliopiston kehittämistä tekniikoista luonnonvaraisten kasvien käsittelemiseksi. Anna Bykova kertoi Kuolan niemimaan ympäristötilanteesta ja sen vaikutuksista alueen metsämarjojen laatuun. Nikolay Smirnov näytti yliopiston kehittämästä uudesta, kulinaaristen tuotteiden – pakastettujen, murskattujen karpalo- ja mustikka-täytteiden - tuotantotekniikasta. Nadezhda Simutina kertoi merileväpohjaisen ”Terveyshillon”, johon lisätään pohjoisen metsämarjoja, tuotantotekniikasta.

Esitykset ja reseptit ovat nähtävissä tässä linkissä: https://youtu.be/pgOipMae8Lw

Kolmantena päivänä tapahtuman moderaattori Tatyana Fedorey esitteli Online-maratonin ohjelman ja puhujat:

Irina Prokopieva esitteli yksityisen ammatillisen Murmanskin osuuskuntatekniikka -oppilaitoksen. Valeria Aleksakhina, 2. vuoden opiskelija, ohjasi puolukka-parfaitin keittämisharjoitusta.

Tämän jälkeen esiteltiin N. E. Momot -nimisen Murmanskin rakennusoppilaitoksen elintarviketuotantotekniikan koulutussuunta. Ekaterina Harmich kertoi Kuolan niemimaan marjojen ominaisuuksista ja esitteli paikallisten metsämarjapohjaisten viileiden juomien tuotantotekniikkaa.

Päivän lopuksi Irina Volkova piti erittäin mielenkiintoisen esitelmän pohjoisen – parantajapuusta Lapin männystä. Ja "jälkiruokana" hän paljasti Terskin rannikon perinnereseptin: nuorista männynkävyistä valmistettu hillo. Päätyönään Irina luo turistiohjelmia Terskin rannikolle ja tietää kaiken alueen luonnosta.

Nauhoitus lähetyksestä löytyy tästä linkistä: https://youtu.be/mkz-6eJAriA


Online-maratonin viimeinen päivä oli omistettu Nenetsin autonomiselle alueelle. Tatyana Romanenko esitteli kaksi raporttiaan:

1. Arktinen luonto ja sen vaikutus kasvituotteisiin, kuten marjoihin ja yrtteihin,

2. Nenetsian autonomisen piirin pääkaupungissa Naryan-Marissa toimivien marjanjalostajien esittely. Voit katsoa lähetyksen nauhoituksen tästä linkistä: https://youtu.be/xL81cFqbY_I

Kiitämme kaikkia online-maratonissa puheenvuoron pitäneitä mielenkiintoisista raporteista ja esitetyistä resepteistä sekä kaikkia maratoniin osallistuneita.


A very interesting online marathon was held about technologies for refining food stuff products of wild plants


November 09-12, 2020 in the framework of the international Kolarctic Food Refining CBC Project an online marathon was held about technologies for refining products of wild plants.

Lari Peltonen, Consul of the Murmansk office of the General Consulate of Finland in Saint Petersburg, made a welcoming speech. Mr. Peltonen noted the high role of cross-border cooperation, the importance of the project implementation and wished the marathon effective work. Acting Minister of investment, business development and fishing industry of Murmansk region Andrey Varich emphasized the contribution of the company Kolsky kray to the development of the regional economy and the need for project implementation for the region. He also wished fruitful work and exchange of experience. The event was welcomed by Andrey Ilyin and Acting President of the Union Chamber of commerce and industry of the Murmansk region (North), Marjaana Lahdenranta, PS Expert of Kolarctic CBC Programme and Yulia Korshunova, Head of the Russian office of Kolarctic CBC Programme.

The head of the Kolarctic Food Refining CBC Project, Ari Huhtala, presented the interim results of the project, told about new products and the difficulties faced by the project participants due to the pandemic. Ari Huhtala presented further plans for the project development.

The partner of the project, the company Kolskyi krai showed a film about its production. Just recently, the Governor of the Murmansk region Mr. Chibis visited the company and gave a high assessment of the business development. Employees of the company shared a delicious recipe for cloudberry jelly during a practical lesson. Ingredients for 6 servings: 300 grams of fresh cloudberries, 700 ml of apple juice, 75 grams of sugar, 50 grams of potato starch. Instructions for cooking: pour the apple juice into a saucepan and add the thawed cloudberries. Bring to the boil and cook for about 5 minutes. Then carefully wipe the resulting mass through a colander, thus removing the seeds. Put the peeled mass back to the pan and add sugar. Mix the water with the potato starch. Then add the resulting potato starch to the pan. Cook until the first bubbles appear. Remove the pan from the stove. The jelly is ready. Pour the jelly into a bowl for dessert and top with a pinch of granulated sugar, if desired - whipped cream.

You can view the broadcast recording at the link https://youtu.be/bzqMHXslmlk

Murmansk State Technical University presented interesting and useful information on the second day of the marathon. Professor of the Department, candidate of technical Sciences Inna Brazhnaja told about technologies of wild plants processing, developed by MSTU. Anna Bykova reported on the environmental situation of the Kola Peninsula and its impact on the quality of berries. Nikolay Smirnov told about new technology of production of crushed, frozen cranberry and blueberry fillings for culinary products. Nadezhda Simutina told about production technology of "Healthy" jam made from seaweed with the addition of northern berries.

Presentations and recipes can be viewed here: https://youtu.be/pgOipMae8Lw

The moderator of the event Tatyana Fedorey introduced the participants of the marathon on the third day.

Irina Prokopieva presented the professional educational private institution Murmansk cooperative technical school. Valeria Aleksakhina, a 2nd-year student, conducted a practical lesson on cooking lingonberry parfait. Then there was a presentation of the direction of food production technology of the Murmansk construction Colledge named after N. E. Momot. Ekaterina Harmich told about the comparative characteristics of the Kola Peninsula berries and the production technology of cool drinks with the addition of northern berries. A very informative and interesting story was from Irina Volkova about the Lapland pine - northern, tree healer. And for "dessert" - the recipe of the Tersk coast: jam from young pine cones. Irina creates author's tourist programs on the Tersk coast and knows everything about the nature of the region.

A recording of the broadcast https://youtu.be/mkz-6eJAriA


The final day of our marathon was dedicated to the Nenets Autonomous District. Two reports were presented by Tatyana Romanenko:

Arctic nature – its influence on flora products, such as berries and herbs and Review of northern berry processors in Naryan-Mar.

You can see a practical video lesson from the partners of Nenets Autonomous District in the recording.

You can watch the live broadcast recording https://youtu.be/xL81cFqbY_I

We say thanks to all participants of the marathon for interesting reports and presented recipes.


Проведен очень интересный онлайн-марафон о технологиях переработки пищевых продуктов из дикорастущих растений


09-12 ноября 2020 г. в рамках международного проекта «Переработка пищевого сырья» («Food Refining») состоялся онлайн - марафон «Технологии переработки дикоросов».

С приветственным слово выступил Лари Пелтонен, консул Мурманского офиса Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Г-н Пелтонен отметил высокую роль приграничного сотрудничества, важность реализации проекта и пожелал марафону эффективной работы. И. О. министра инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Варич Андрей Сергеевич подчеркнул вклад компании «Кольский край» в развитие экономики области, необходимость реализации проекта для региона и пожелал плодотворной работы и обмена опытом. Поприветствовали мероприятие Ильин Андрей, И. О. президента Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской области (Северная)», Марьяaна Лахденранта, ПС Эксперт, ППС КОЛАРКТИК и Юлия Коршунова, Руководитель Российского офиса ППС КОЛАРТИК. Руководитель «Проекта Коларктик по переработке пищевого сырья», Ари Хухтала представил промежуточные результаты проекта, рассказал о новинках в продуктах, о трудностях, с которыми столкнулись участники проекта из-за пандемии. Ари Хухтала презентовал дальнейшие планы по развитию проекта. Компания «Кольский край», партнер проекта, показала фильм о своем производстве. Совсем недавно предприятие посетил Губернатор Мурманской области Чибис А. В. и дал высокую оценку развитию бизнеса. Сотрудники предприятия на практическом занятии поделились вкусным рецептом киселя из морошки. Ингредиенты на 6 порций: 300 грамм свежей морошки, 700 мл яблочного сока, 75 грамм сахара, 50 грамм картофельного крахмала. Инструкция по приготовлению: налейте яблочный сок в кастрюлю и добавьте туда размороженную морошку. Доведите до кипения и варите около 5 минут. Затем тщательно протрите полученную массу через дуршлаг, удаляя таким образом семечки. Положите очищенную массу обратно в кастрюлю и добавьте сахар. Смешайте воду с картофельным крахмалом. Затем добавьте полученный картофельный крахмал в кастрюлю. Варите до появления первых пузырей. Снимите кастрюлю с плиты. Кисель готов. Разлейте кисель в посуду под десерт и сверху добавьте щепотку сахарного песка, при желании - взбитые сливки.

Запись трансляции можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/bzqMHXslmlk

Во второй день марафона была представлена интересная и полезная информация от Мурманского Государственного Технического Университета. Профессор кафедры, канд. техн. наук Бражная Инна Эдуардовна рассказала о технологии переработки дикоросов, разработанной МГТУ. Об экологической ситуации на Кольском полуострове и ее влиянии на качество ягод доложила Быкова Анна Евгеньевна. О новой технологии производства измельченной̆, замороженной̆ бруснично- черничной̆ начинки для кулинарных изделий поведал Смирнов Николай Николаевич. О технологии производства джема «Здоровье» из водорослей̆ с добавлением северных ягод рассказала Симутина Надежда Николаевна.

Презентации, рецепты можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/pgOipMae8Lw

В третий день модератор мероприятия Федорей Т. А. представила участников марафона.

Прокопьева Ирина Эрнестовна представила Профессиональное образовательное частное учреждение "Мурманский кооперативный техникум". Алексахина Валерия, студентка 2 курса, провела практическое занятие по приготовлению брусничного парфе. Далее была презентация направления технологии пищевых производств МСК им. Н.Е Момота. Хармич Екатерина рассказала о сравнительных характеристиках ягод Кольского полуострова и технологии производства прохладительных напитков с добавлением северных ягод. Очень познавательный и интересный рассказ был от Ирины Волковой о Лапландской сосне - северный̆, древесный̆ целитель. И на «десерт» - рецепт Терского берега: варенье из молодых сосновых шишек. Ирина создает авторские туристические программы по Терскому берегу и знает все о природе края.

Запись трансляции https://youtu.be/mkz-6eJAriA

Заключительный день нашего марафона был посвящен Ненецкому Автономному Округу. Два доклада представила Татьяна Романенко: Арктическая природа – ее влияние на продукты флоры, такие как ягоды и травы и Обзор переработчиков северных ягод г. Нарьян-Мара. Практическое видео-занятие от партнеров из НАО можно увидеть в записи. Запись прямой трансляции можно посмотреть https://youtu.be/xL81cFqbY_I

Спасибо всем участникам марафона за интересные доклады и представленные рецепты.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Our project in Finnish Lapland regional TV and radio The forest berry part of our project was presented in the Lapland regional TV on Tuesday 1.2.2022. The story begins at 5.00 min. in the link below.

bottom of page