top of page
  • Writer's pictureТатьяна Федорей

Meeting in Murmansk with Representatives of EU on 26.7.2019

Updated: Aug 14, 2019

Встреча Посла ЕС в Российской Федерации Маркуса Эдерера с партнерами проекта "Проект ППС КОЛАРКТИК по переработке пищевого сырья" и проекта ENPI Kolarctic «Русско-шведский Совет по поддержке малого и среднего бизнеса», которая состоялась 26/07-2019 года в г. Мурманске. Представленные на встрече международные проекты, получили положительную оценку со стороны представителей делегации ЕС в РФ. Участникам встречи были представлены практические результаты проекта по переработке пищевого сырья – новая продукция из оленины, разработанная СХПК «Тундра» и ягодные соусы и варенья, произведенные ООО «Кольский край». Вкусное окончание встречи произвело большое впечатление на всех присутствующих.


Meeting of Mr.Markus Ederer, EU Ambassador to Russia, Head of the Delegation of the European Union to the Russian Federation, with partners of CBC Kolarctic project “Kolarctic Food refining project” and ENPI Kolarctic project “Russian-Swedish council in SMEs support”. The meeting was hold on 26/07-2019 in Murmansk. The international projects presented at the meeting received positive evaluation of the representatives of the EU delegation in the Russian Federation. The practical results of the food refining project were presented to the meeting participants - new products, made of reindeer meet, developed by SHPK “Tundra”, and berry sauces and jams, produced by OOO “Koljskiy Krai”. The delicious end of the meeting made a great impression on all present.

Euroopan unionin Venäjän edustajia vieraili Murmanskissa 26.7.2019

EU:n suurlähettiläs Markus Ederer ja EU:n komission tiede- ja teknologiaosaston edustaja Richard Burger vierailivat 26.7.2019 Murmanskissa tutustumassa Kolarctic CBC -ohjelmasta rahoitettuihin, jo päättyneisiin ja vielä meneillään oleviin hankkeisiin. Hankkeemme Kolarctic Food Refining CBC Project oli yksi esitellyistä hankkeista. Projektipällikkö Ari Huhtala esitteli hankkeen tavoitteita, jo toteutettuja toimenpiteitä ja jatkosuunnitelmia. Tilaisuudessa oli mukana hankepartnereiden edustajia Murmanskin kauppa- ja teollisuuskamarista, Kolski Krai -yhtiöstä, Poro-osuuskunta Tundrasta sekä lisäksi Arctic Berry Finland Oy:stä. Hankepartnerit kertoivat osuudestaan hankkeessa sekä sen merkityksestä yhtiöittensä toiminnalle. EU-vieraat saivat myös nähdä ja maistaa hankkeen puitteissa jo tähän mennessä kehitettyjä poronliha- ja metsämarjajalosteita.

Suurlähettiläs kertoi arvostavansa hankkeessa tehtyä ahkeraa, konkreettista työtä. Hän myös kehotti tuomaan vielä enemmän esille hankkeen tavoitteet ja sen, että miten asetettuihin tavoitteisiin ollaan pääsemässä. Tämä on tärkeää Kolarctic CBC -ohjelman vaikuttavuuden arvioimiseksi.
19 views0 comments

Recent Posts

See All

Tässä Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen luoma mielenkiintoinen, kertova video elintarvikepuolen pienyrittäjien ongelmista ja siitä taistelusta, jonka keskellä ovat - osa 2. Videon luomiseen on saa

Tässä Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen luoma mielenkiintoinen, kertova video elintarvikepuolen pienyrittäjien ongelmista ja siitä taistelusta, jonka keskellä ovat - osa 1. Videon luomiseen on saa

bottom of page