top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

Inspection and Planning Visit to Lovozero

Inspection and Planning Visit to Lovozero 16.11.2019


Our expert in requirements of exporting reindeer meat to European Union, Andrey Listishenko, expert in reindeer husbandry , Esko Savukoski and project manager Ari Huhtala, made a planning and inspection visit to the project partner Tundra in Lovozero. During the visit the delegation visited first the cooperative’s reindeer slaughtering facilities in order to inspect, how the remodelling and other preparation work for the coming delivery of a new reindeer carcass chilling module was proceeding. After this the delegation had a meeting with the management of the cooperative. During this meeting noted, that the preparation work had proceeded quite well and presently the cooperative was merely waiting for the delivery and installing of the new chilling module. Andrey Listishenko gave to the management of Tundra instructions to implement some additionally needed work - among others to build a fence around the slaughtering area, so that no outsiders can enter to the slaughtering area.

Suunnittelu- ja tilannekatsastuskäynti Lovozerossa 16.11.2019


Hankkeemme asiantuntija poronlihan EU-vientiasioissa Andrey Listishenko, porotalousasiantuntija Esko Savukoski ja projektipäällikkö Ari Huhtala kävivät tapaamassa hankepartneri Tundran johtoa ja samalla katsastamassa, että miten työt etenevät Tundran teurastamon muutostöissä. Todettiin, että valmistelevat työt olivat edenneet hyvin ja nyt Tundralla lähinnä odoteltiin uuden ruhonjäähdytysmoduulin valmistumista ja toimitusta. Listishenko antoi Tundran johdolle tarkentavia ohjeita vielä tarvittavista muutostoimenpiteistä, mm. teurastusalueen ympärille pitää rakentaa aita, jotta alueelle ei noin vain pääse ulkopuolisia henkilöitä.

Поездка с целью инспекции и планирования в Ловозеро 16.11.2019

Андрей Листишенко - наш эксперт по требованию для разрешения импорта в Европейский Союз, Эско Савукоски – эксперт по оленеводству и руководитель проекта Ари Хухтала совершили поездку с целью инспекции и планирования к партнеру проекта «Тундра» в Ловозеро. Во время поездки делегация сначала посетила убойный пункт кооператива с целью инспекции как происходит работа перестройки убойного пункта и другие подготовительные работы для предстоящей поставки нового охлаждающего модуля туш оленей. После этого делегация провела встречу с руководством кооператива. Во время встречи заметили, что подготовительная работа проходила достаточно успешно и в настоящее время кооператив больше всего ждет поставку и установку нового охлаждающего модуля. Андрей Листишенко дал руководству «Тундра» инструкции по установлению некоторой другой дополнительно необходимой работы -  в том числе построить ограждение вокруг убойного пункта для того, чтобы никто из посторонних не смог проникнуть на территорию убойного пункта.
10 views0 comments
bottom of page