top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

Five days training session in Kemijärvi, Finland

Viisipäiväinen koulutussessio metsämarjojen tuotekehityksessä ja jatkojalustuksessa Kemijärvellä 17. – 22.5.2019

Hanke toteutti toukokuussa Kemijärvellä valmennussessiot II ja III eli koulutusta yhteensä viisi päivää metsämarjojen jatkojalostuksessa. Kouluttajana myös tässä valmennuksessa toimi Irja Pirttijärvi-Virtanen Lapin koulutuskeskus Redun Kemijärven yksiköstä. Tällä kertaa perehdyttiin metsämarjapohjaisten kuivatuotteiden kuten patukoiden valmistamiseen, lisäksi kokeiltiin hillojen, marmeladien ja makeisten valmistusta. Ohjelmaan sisältyi sopivassa suhteessa niin teoria- ja tieto-opetusta kuin myös käytännön tuotekehitystyötä. Oli hienoa nähdä ja seurata, kun oppilaat innostuvat ja oppivat uusia asioita kouluttajilta mutta myös toinen toisiltaan. Koulutuksen aikana suunniteltiin myös rajanylittävän kaupallisen yhteistyön käynnistämistä.


Five days training session 17. – 22.5.2019 in product development and refining of forest berries, organized in Kemijärvi, Finland

The project carried out training sessions numbers II and III, totally five days training in product development and refining of forest berries. The main trainer even this time was Irja Pirttijärvi-Virtanen from Kemijärvi branch of the Lapland Training Centre Redu. During these sessions the trainees learned all about making dry products of berries such as bars and furthermore they made test products of jams, marmalades and delights of berries. The programme contained theory as well as practical parts in very proper proportion. It was pleasant to see and follow, when the trainees got inspired and learned new things and skills from the trainers but even from each-others. During the training even a start of real cross-border-cooperation was planned.


Пятидневная тренировочная сессия, организованная в Кемиярви, Финляндия с 17. – 22.5.2019 по развитию продукции и переработке лесных ягод.

В рамках проекта были проведены тренировочные сессии II и III, которые заняли итого пять дней по развитию продукции и переработке лесных ягод. Главным тренером тоже этот раз была Ирья Пирттиярви из филиала Лапландского Тренировочного Центра Redu, расположенного в Кемиярви. В этот раз ученики выучили все о производстве сухих продуктов из ягод, таких как батончики и кроме того производились тестовые продукции джема, мармелада и деликатесов из ягод. Программа состояла из теоретической и практической частей в правильном соотношении. Было приятно наблюдать и следить за тем, что ученики были вдохновлены изучением новых вещей и навыков у тренеров, но даже и у друг друга. Во время тренировочной сессии было тоже запланировано начало реального приграничного сотрудничества.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Our project in Finnish Lapland regional TV and radio

Our project in Finnish Lapland regional TV and radio The forest berry part of our project was presented in the Lapland regional TV on Tuesday 1.2.2022. The story begins at 5.00 min. in the link below.

bottom of page