top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

Experimental Reindeer Meat Product Development Training in Pohjasperä

Updated: Apr 30, 2020

Experimental Reindeer Meat Product Development Training in Pohjasperä 20. - 23.11.2019


Kolarctic Food Refining CBC Project organized an expеrimental reindeer meat product development training in Pohjasperä 20. – 23.11.2019. Personnel from as well from the Finnish as from the Russian project partners were invited to the training, but of different objective reasons only personnel from the Finnish partners KorvatunturinMaan Osuuskunta and Lihankäsittely Hanhelan could participate. In the training was developed and tested five different reindeer meat products, which were produced by four different manufacturing methods and furthermore a trial lot of canned reindeer meat was produced. The trainees thoroughly studied the reindeer meat assortment, manufacturing methods, recording in and work with descriptions of the working instructions in different steps of the manufacturing processes and finally they evaluated the developed meat products. The training was very successful and both the trainees and the trainers were satisfied with the learning outcomes.

Poronlihatuotteiden kokeellinen tuotekehityskoulutus Pohjasperällä 20. - 23.11.2019


Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen puitteissa toteutettiin kokeellinen poronlihan tuotekehityskoulutus Ranuan Pohjasperällä 20. – 23.11.2019. Koulutukseen oli kutsuttu suomalaisten ja venäläisten hankepartnereiden henkilökuntaa, mutta eri syistä tilaisuuteen pääsi lopulta osallistumaan vain KorvatunturinMaan Osuuskunnan ja Lihankäsittely Hanhelan henkilökuntaa. Koulutuksessa kehitettiin ja testattiin viittä eri porotuotetta, jotka valmistettiin neljällä eri menetelmällä sekä lisäksi valmistettiin koeluonteinen erä poronlihasäilykettä. Oppilaat paneutuivat tuotekohtaiseen poronlihalajitelmaan, valmistusmenetelmiin, työohjekirjauksiin ja -kuvauksiin valmistusprosessin eri vaiheissa sekä valmistuotteiden arviointiin. Koulutus onnistui erinomaisesti ja sekä oppilaat että ohjaajat olivat tyytyväisiä oppimistuloksiin.


Экспериментальное обучение в Похьясперя 20. - 23.11.2019 по развитию мясной продукции из оленины.


В рамках проекта Kolarctic Food Refining CBC было организовано экспериментальное обучение по развитию мясной продукции из оленины в Похьясперя 20. – 23.11.2019. На обучение был приглашен персонал как русских, так и финских партнеров проекта, но по различным объективным причинам только персонал от финских партнеров из KorvatunturinMaan Osuuskunta и Lihankäsittely Hanhelan смог принять участие в обучении. В этом обучении было развито и протестировано пять различных видов мясной продукции из оленины, которые были произведены четырьмя производственными способами и, кроме этого, было произведено много пробных мясных консервов из оленины. Ученики внимательно изучили ассортимент мяса оленины, методы производства, записывая в рабочих инструкциях, работая с описаниями рабочих инструкций в разных шагах производственных процессов и в конце они попробовали и оценили разработанную мясную продукцию. Обучение было очень успешным – ученики и учителя были довольны результатами обучения.
7 views0 comments
bottom of page