top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

Development of Traditional Reindeer Meat Product – Reindeer Jelly

Development of Traditional Reindeer Meat Product – Reindeer Jelly

Two product development sessions were carried out in order to create a reindeer jelly product (porohyytelö, porosyltty), which has been made and eaten in the Finnish Lapland in the past. The first session was hold in Savukoski in December 21 – 22, 2020 and the second one in Pohjaspera, Ranua in March 1 – 3, 2021 and it was supervised by Lihankäsittely Hanhela’s expert Pentti Juotasniemi. The trainees at the sessions were Kari Kilpimaa with assistance by Ari Huhtala. During the sessions were tested as raw material two different parts of the reindeers. The ready products of these sessions were tested by local people in Savukoski and the feed back was promising. Now it is actual to choose suitable sizes, selling packages and labels to these products in order to make a trial selling of these products.

During the session was also made a degustation test of three alternative canned reindeer meat products, which were produced earlier by Lihankäsittely Hanhela. The test showed, which of these alternatives was the most tasty.

Разработка традиционного продукта из оленины – холодец из оленины

Две сессии по разработке продукта были проведены, чтобы создать холодец из оленины (porohyytelö, porosyltty), который готовили и кушали раньше в финской Лапландии. Первая сессия была проведена в п. Савукоски с 21 по 22 декабря 2020 года, а вторая в Похьяспера, Рануа, с 1 по 3 марта 2021 года под руководством эксперта «Lihankäsittely Hanhela» Пентти Юотасниеми. Учениками сессии были Кари Килпимаа при поддержке Ари Хухтала. Во время этих сессий в качестве сырья были опробованы две разные части оленей. Готовые продукты сессий были протестированы местными жителями п. Савукоски и их отзывы были многообещающими. Сейчас актуально выбрать подходящие дизайны и размеры упаковок и этикетки для пробной продажи этой продукции.

Во время сессии также был проведен дегустационный тест трех альтернативных консерв из оленины, которые ранее производила компания «Lihankäsittely Hanhela». Тест показал, какая из этих альтернатив была самой вкусной.

Perinteisen poronlihatuotteen – porohyytelön – kehittäminen

Hankkeessa toteutettiin kaksi tuotekehityssessiota, joissa kokeiltiin Lapissa aikanaan valmistetun ja syödyn perinteisen porohyytelön, jota Lapissa myös porosyltyksi kutsutaan, valmistusta. Ensimmäinen sessio pidettiin Savukoskella 21. - 22. joulukuuta 2020 ja toinen Pohjasperässa Ranualla 1. - 3. maaliskuuta 2021. Sessioita ohjasi Lihankäsittely Hanhelan asiantuntija Pentti Juotasniemi, oppilaanaan KorvatunturinMaan osuuskunnan Kari Kilpimaa ja avustajana NordGuide Oy:n Ari Huhtala. Sessioissa kokeiltiin kahden erilaisen raaka-aineen soveltuvuutta porohyytelön valmistukseen. Satunnaiset savukoskelaiset asukkaat testasivat näitä koetuotettuja hyytelöitä ja niistä saatu palaute oli lupaava. Jäljellä oleva tehtävä on valita näille tuotteille sopivat pakkauskoot, myyntipakkauksen muoto ja etiketit, jotta voidaan toteuttaa näiden tuotteiden koemyynti.

Session aikana toteutettiin myös Lihankäsittely Hanhelan valmistamien kolmen vaihtoehtoisen purkkiporonlihan koemaistiaiset. Testi osoitti vaihtoehdoista sen maukkaimman.
23 views0 comments
bottom of page