top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

Continued meeting in Pohjasperä

Continued meeting in Pohjasperä 31.8.2019 with the leaders of the Kolarctic CBC project Reindeer Meat – Quality High

The Finnish team in the reindeer meat part of our project had a meeting 31.8.2019 in Pohjasperä with the leaders – Harri Pokka and Aaro Lehtoniemi - of the other, with our project parallel, Kolarctic CBC project, named Reindeer Meat – Quality High. The entrepreneur Kirsi Hanhela introduced the guests in the premises of Lihankäsittely Hanhela Ay. The guests were very impressed of the good order and cleanliness of the production facilities in Pohjasperä – the facilities are not large and not made with big money but everything needed for production is in place and working excellently. E.g. the fact, that the wall surfaces in the production facilities as well as the cold and freeze storing elements are used (second hand), was very impressing for the guests.


Common questions were discussed during the meeting – e.g. logistics and the customs procedures. The parties agreed to continue being in touch as to cooperation possibilities in future project work.


Jatkotapaaminen Pohjasperässä 31.8.2019 hankkeemme kanssa rinnakkaisen Reindeer Meat – Quality High – hankkeen johdon kanssa

Hankkeemme poronlihan käsittelyn ja jalostuksen kouluttajaryhmällä oli 31.8.2019 Pohjasperässä jatkotapaaminen toisen, hankkeemme kanssa rinnakkaisen Reindeer Meat – Guality High -hankkeen johdon – Harri Pokan ja Aaro Lehtoniemen – kanssa. Lihankäsittely Hanhela Ay -yhtiön yrittäjä Kirsi Hanhela esitteli Pohjasperän koulutus- ja tuotantoyksikkönsä tilat ja välineistön vieraille. Nämä vakuuttuivat Pohjasperän tilojen ja laitteistojen hyvästä järjestyksestä ja siisteydestä; tilat eivät toki ole kovin suuret eikä niitä ole toteutettu suurella rahalla mutta tiloista löytyy kaikki se, mitä tarvitaan poronlihan ammattimaiseen käsittelyyn ja jalostukseen ja kaikki myös toimii erinomaisesti. Lisäksi se, että esim. seinäpinnat sekä kylmä- ja pakastehuoneiden elementit on hankittu käytettyinä edullisesti, oli merkillepantavaa.


Osapuolet keskustelivat tapaamisen aikana molemmille hankkeille tärkeistä asioista kuten logistiikasta ja poronlihatuotteiden maahantuonnin tullimenettelyistä. Osapuolet sopivat, että yhteydenpitoa jatketaan molempia hankkeita koskevien yhteisten asioiden osalta.


Продолжающаяся встреча с руководителями проекта Kolarctic CBC project Reindeer Meat – Quality High в Похьяспера 31.8.2019

Финская команда по части переработки оленины в нашем проекте провела встречу в Похьяспера с Харри Покка и Ааро Лехтониеми – руководителями проекта Kolarctic CBC project Reindeer Meat – Quality High, который имеет много похожих элементов и реализуется параллельно с нашим проектом. Предприниматель Кирси Ханхела представила гостям помещение и оборудование Lihankäsittely Hanhela Ay. Гости были очень впечатлены порядком и чистотой производственного объекта – небольшой и экономно построенный, но, не смотря на это, все было в порядке и прекрасно работало. Например, факт, что поверхности стен, строительные элементы холодильников и морозильников были куплены б/у, очень впечатлил гостей.


Общие вопросы были обсуждены во время встречи – например, логистика и таможенные процедуры. Стороны договорились продолжать быть на связи в будущей работе над проектом.
29 views0 comments
bottom of page