top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

Berry Training Kemijärvi

Updated: May 16, 2019

Kolmipäiväinen valmennussessio metsämarjojen tuotekehityksessä ja jatkojalustuksessa Kemijärvellä 8.-10.4.2019

Tässä valokuvia Kemijärvellä toteutetusta kolmepäiväisestä metsämarjojen jatkojalostus- ja tuotekehitysvalmennussessiosta. Tämä oli ensimmäinen valmennussessio neljästä. Pääkouluttajana tässä valmennuksessa toimii Irja Pirttijärvi-Virtanen Lapin koulutuskeskus Redun Kemijärven yksiköstä.

On hienoa nähdä ja seurata, kun oppilaat innostuvat ja oppivat uusia asioita kouluttajilta mutta myös toinen toisiltaan. Tässä hankkeessa tietoa ja taitoa ei siirry vain suomalaisilta venäläisille vaan myös päinvastaiseen suuntaan. Odotukset myös kaupallisen yhteistyön kehittymisestä ovat kasvaneet hankkeen toteuttamisen aikana.

Three days training session 8. – 10.4.2019 in product development and refining of forest berries, organized in Kemijärvi, Finland

Here photos from the first three days training session in product development and refining of forest berries. The training was organized in Kemijärvi, Finland and was the first of four sessions. The main trainer is Irja Pirttijärvi-Virtanen from Kemijärvi branch of the Lapland Training Centre Redu.

It is pleasant to see and follow, when the trainees are getting inspired and learning new things and skills from the trainers but even from each-others. In this project the knowledge and skills are not transferred only from the Finnish to the Russian side but even vice-versa. Even the expectations for development of the commercial co-operation cross the Finnish-Russian border have increased during the implementation of the project activities.

Трехдневная тренировочная сессия с 8. – 10.4.2019 по развитию и переработке продукции из лесных ягод, организованная в городе Кемиярви, Финляндия

Здесь фотографии, сделанные во время первых трех дней тренировочной сессии по развитию и переработке продукции из лесных ягод. Тренинг был организован в городе Кемиярви, Финляндия и было первым из четырех сессий. Главный тренер - Irja Pirttijärvi-Virtanen из филиала, расположенного в городе Кемиярви Лапландского Тренировочного Центра Redu.

Приятно видеть и наблюдать, когда обучающиеся получают вдохновение от обучения новым вещам и навыкам у тренеров-инструкторов, а также друг у друга. В этом проекте знания и навыки передаются не только от финской к русской стороне, но, и наоборот. Даже ожидания от развития коммерческого сотрудничества через финско-русскую границу выросли в течении реализации деятельности проекта.30 views0 comments

Recent Posts

See All

Our project in Finnish Lapland regional TV and radio The forest berry part of our project was presented in the Lapland regional TV on Tuesday 1.2.2022. The story begins at 5.00 min. in the link below.

bottom of page