top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

Berry Processing Training Session Number 4 in Kemijärvi

Marjanjalostuksen valmennussessio nro 4 Kemijärvellä 14. - 15.6.2019

Tähän neljänteen valmennussessioon osallistui suomalaispartnereiden edustajia – Pirjo Wessman ja Riitta Kilpimaa KorvatunturinMaan Osuuskunnasta sekä Kirsi Hanhela Lihankäsittely Hanhelasta. Teoriaosuudessa valmennettavat harjoittelivat laskemaan ja merkitsemään käytännön osiossa valmistettavien tuotteiden ravintoarvoja ja saantoja. Käytännön osiossa valmistettiin ylijäämämarjoista marjamakeisia, marjapatukoita sekä paistonkestävää marmeladia. Tuotekehitystyönä me tehtiin makeisia KorvatunturinMaan tuomasta marjaglögistä. Nämä makeiset osoittautuivat erittäin maukkaiksi. Tämäkin koulutussessio oli hyvin järjestetty ja palkitseva.


Berry Processing Training Session Number 4 in Kemijärvi 14.-15.6.2019

The participants of this fourth training session were representatives of the Finnish partners Pirjo Wessman and Riitta Kilpimaa from KorvatunturinMaan Osuuskunta and Kirsi Hanhela from Lihankäsittely Hanhela. In the theory part the trainees trained to calculate and mark the nutritional values and reviewing receipts of the products to be made during the practical part of the training. During the practical training part the trainees made berry candy, berry snack bars and bake-proof jam from surplus berries. As product development part of the training was made berry based candy of berry glogg, brought by KorvatunturinMaan Osuuskunta. This candy turned out to be very tasty. The training was well organised and rewarding.


Тренировочная сессия номер 4 по переработке ягод  в Кемиярви 14.-15.6.2019

Участники этой четвертой тренировочной сессии были представители финских партнеров Пирье Вессман и Риита Килпимаа из KorvatunturinMaan Osuuskunta и Кирси Ханхела из Lihankäsittely Hanhela. В теоретической части ученики тренировались высчитывать и маркировать питательную ценность, а также рассмотрели рецепты изготовления продукции для выполнения в практической части тренировочной сессии. Во время практической части сессии мы сделали конфеты из ягод, ягодные батончики и термостойкий мармелад из остатков ягод. В части программы развития продукции мы приготовили конфеты из ягодного глегг, который принесли KorvatunturinMaan Osuuskunta. Эти конфеты получились очень вкусными. Сессия была хорошо организована и полезна.22 views0 comments

Recent Posts

See All

Our project in Finnish Lapland regional TV and radio The forest berry part of our project was presented in the Lapland regional TV on Tuesday 1.2.2022. The story begins at 5.00 min. in the link below.

bottom of page