top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

Agrorus 2021

Our delicious berry and reindeer meat products from the Arctic brought out on the Agrorus 2021 exhibition

Here a video with interview from the Agrorus 2021 exhibition 1. - 3.9.2021 in St. Petersburg, where our project participated. The interviewer called our stand "Arctic Delice" - as a matter of fact, he had right, as the products brought out on our stand were definitely delicious; products such as berry jams and sauces from Kolsky kray in Murmansk and reindeer meat products from SHPK Tundra in Lovozero, Murmansk region.

Arktisen alueen herkullisia marja- ja porotuotteita esiteltiin Agrorus 2021 -näyttelyssä

Tässäpä video haastattelusta Agrorus 2021-näyttelystä, joka pidettiin 1. - 3.9.2021 Pietarissa ja johon hankkeemme osallistui. Haastattelija kutsui osastoamme Arctic Delice -nimellä - ja itse asiassa hän oli oikeassa, koska osastollamme esitellyt tuotteet olivat todella herkullisia; tuotteita, kuten marjahilloja ja kastikkeita Kolsky kraylta Murmanskista sekä poronlihatuotteita Poro-osuuskunta Tundralta Murmanskin alueen Lovozerosta.

Наши вкусные продукты из ягод и оленины из Арктики были представлены на выставке Agrorus 2021

Здесь видео с интервью с выставки Agrorus 2021, которая проводилась с 1 по 3.9.2021 в Санкт-Петербурге, где наш проект принимал участие. Интервьюер назвал наш стенд «Arctic Delice» - собственно говоря, он был прав, ведь продукты, представленные на нашем стенде, однозначно были деликатесы; такие продукты, как ягодные джемы и соусы от ООО "Кольский край" из Мурманска и изделия из оленины от СХПК «Тундра» из Ловозеро, Мурманской области.
28 views0 comments

Recent Posts

See All

Tässä Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen luoma mielenkiintoinen, kertova video elintarvikepuolen pienyrittäjien ongelmista ja siitä taistelusta, jonka keskellä ovat - osa 2. Videon luomiseen on saa

Tässä Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen luoma mielenkiintoinen, kertova video elintarvikepuolen pienyrittäjien ongelmista ja siitä taistelusta, jonka keskellä ovat - osa 1. Videon luomiseen on saa

bottom of page